Anul 2017 - Total - 1 316 614 km si 18 021 tone

Total kilometri parcursi 34 199 685 km si 252 275 tone transportate 2006-2017
ATENTIE codul IBAN / ВНИМАНИЕ код IBAN

ATENTIE codul IBAN / ВНИМАНИЕ код IBAN | 01.01.2016

Stimaţi Parteneri,

Începând cu 01.01.2016, în conformitate cu Hotărârea BNM nr.56 din 05.03.2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la transferul de credit, în sistemul naţional de plăți se va introduce codul IBAN (International Bank Account Number) la efectuarea transferurilor în monedă națională.

Pentru buna derulare a transferurilor naţionale, rugăm din 01.01.2016, plăţile în monedă naţională (MDL) să fie efectuate cu indicarea codului IBAN corespunzător contului în care se vor încasa banii si sa efectuati modificarile corespunzatoare in sistemul Dstra contabil.

MD03AG000000022511711155

MD57AG000000022511847050

MD69AG000000022511884470

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаемые клиенты,

Начиная с 01.01.2016 г., согласно Постановлению НБМ №56 от 05.03.2015 о внесении изменений и дополнений в Регламент о кредитовом переводе, в национальной системе платежей будет использован код IBAN (International Bank Account Number) при осуществлении переводов в леях.

Код IBAN позволяет однозначно идентифицировать счет клиента банка, а его внедрение способствует существенному снижению рисков неправильных переводов и оптимизации обработки банковских переводов.

Просим Вас, начиная с 01.01.2016, при осуществлении переводов в национальной валюте (MDL), в обязательном порядке, указывать в платежных поручениях, код IBAN соответсвующий банковскому счету на который должны быть перечислены денежные средства.

MD03AG000000022511711155

MD57AG000000022511847050

MD69AG000000022511884470