Anul 2021 - Total - 630 621 km si 6 847 tone

Total kilometri parcursi 36 630 730 km si 279 735 tone transportate 2006-2021
Diploma de apreciere

Diploma de apreciere | 2011

Diploma de apreciere CIPTI si IRU pentru Utilizarea activa a aplicatie IRU TIR-EPD pe durata anului 2011.

Pentru a menţine independenţa comercială a titularilor de carnete TIR, pentru a ţine la un nivel redus costurile aferente din utilizarea carnetelor TIR şi în acelaşi timp pentru a asigura conformitatea cu reglementările UE, IRU a dezvoltat o aplicaţie IT pe bază web denumită TIR-EPD.
Utilizarea aplicaţiei web TIR-EPD al IRU este gratuită. Această aplicaţie necesită doar înregistrarea utilizatorului sistemului (companie de transport sau Asociaţie membră IRU), sistemul permiţându-i acestuia să înregistreze informaţia electronică TIR necesară şi să depună informaţia electronică TIR la birourile vamale selectate.
Carnetul TIR rămâne să fie declaraţia de tranzit vamal.
Titularul carnetului TIR rămâne în permanenţă deplin răspunzător pentru pre-declaraţia electronică TIR transmisă.

Aplicaţia TIR-EPD a IRU este accesibilă la următorul link: www.tirepd.org

Ghidul de utilizare şi materiale informative sunt disponibile accesând link-ul următor: www.iru.org/index/en_iru_tir_epd